Cratia Pumpe Nova – Jugoturbina

Croatia Pumpe Nova

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici da srpskom tržištu ponudimo opremu renomiranog proizvođača industrijskih pumpi JUGOTURBINA iz Karlovca – sada Croatia Pumpe Nova.

Metal-Centar d.o.o.  je generalni zastupnik i distributer za teritoriju Srbije.

Stojimo Vam na raspolaganju i spremni smo da odgovorimo na sve Vaše zahteve vezano za nove pumpe i originalne rezervne delove. Takođe, vršimo usluge remonta i servisa pumpnih postrojenja, kao i projektovanje i inženjering hidromašinskih objekata.

Naši proizvodi nalaze primenu u sledećim oblastima:

Vodoprivreda – vodosnabdevanje, navodnjavanje, odbrana od poplava …

Energetika – termoelektrane, toplane, hidroelektrane, rudnici …

Brodogradnja – rečna i morska

Industrija – procesna, prehrambena, naftna, metalna, papirna, hemijska …

Opšta namena – građevinarstvo, ribnjaci, fontane, bazeni, domaćinstva …

Usluge koje vršimo su:

– Remont i servis pumpi,

– Izrada originalnih rezervnih delova pumpi,

– Inženjering pumpnih stanica,

– Projektovanje i konsalting.

 

PRELISTAJTE NAŠ KATALOG NA SRPSKOM JEZIKU: