Plinsko rezanje i varenje – RAM

Rezači i rukohvati:


Plamenici za zavarivanje

garniture za rezanje i varenje
Garniture za plinsko rezanje i varenje

Materijali za zavarivanje

Obložene elektrode

 • Za zav.nelegiranih čelika
 • Za zav.nelegiranih i nisko legiranih čelika
 • Za zav.čelika postojanih na poviš.temp.
 • Za zav.visoko legiranih čelika
 • Za navarivanje
 • Za rezanje i žljebljenje
 • Za zav.sivog leva
 • Za zav.obojenih metala
 • Za zav.aluminijuma i alu legura

Žice za zavarivanje

 • Za plinsko zavarivanje
 • U zaštitnom plinu co2-mag postupkom
 • U zaštitnom plinu-mig postupkom
 • U zaštitnom plinu-tig postupkom
 • Za zavarivanje aluminijuma-tig postupkom
 • Za zavarivanje aluminijuma-mig postupkom
 • Za zavarivanje pod zaštitom praška
 • Epp postupkom
 • Punjenje žice

oprema za zavarivanje

Ostalo u zavarivanju

 • Wolfram elektrode za tig postupak
 • Praškovi za zavarivanje i navarivanje
 • Žice za tvrdo lemljenje mesinga
 • Bortaks-za tvrdo lemljenje mesinga
 • Žice za tvrdo lemljenje:cu, ms, prohrom
 • Paste i prašak za tvrdo lemljenje
 • Žice za meko lemljenje-tinol
 • Pasta za lemljenje-cinol
 • Sprej i pasta za zaštitu pištolja
 • Degussa: lemovi, topitelji, lemne paste
 • Za lemljenje i instalaciju cevi
 • Špasta za čišćenje zavara
 • Pribor za plinsko zavarivanje i rezanje
 • Maske za zavarivanje i zaštitne naočare
 • Zaštitna stakla-tamna i svetla

Oprema za zavarivanje – Avesta Welding

Metal-Centar d.o.o. je distributer proizvoda Avesta Welding:

 • Uređaji za elektrolučno zavarivanje obloženim elektrodama ( rel )
 • Uređaji za elektrolučno zavarivanje u zaštiti plinova ar, co2 i mešavine ( mig/mag )
 • Uređaji za zavarivanje u zaštiti plina ar, netaljivom elektrodom ( tig)
 • Uređaji za  automatsko zavarivanje pod pod praškom ( epp ) od 50a do 1500a
 • Uređaji za rezanje plazma lukom ( vazdušna plazma )
 • Uređaji za zavarivanje
 • Potrošni materijal
 • Automati za rezanje
 • Rezervni delovi za rel, mig/mag, tig i plazma uredjaje kao i za automate za rezanje
 • Čelične bešavne boce zapremine od 2 do 4 litara


avesta welding zavarivanje